Kontakt

GEO-DiS                              

Usługi geodezyjno – kartograficzne

Błażej Sobaszek

46-100 Namysłów, 

ul. Grunwladzka 19a

mgr inż. Błażej Sobaszek            

geodeta uprawniony,  

nr świadectwa GUGiK 21983

tel. +48 600 237 024

biuro@geo-dis.pl