Oferujemy

 • pomiary sytuacyjne i wysokościowe oraz sytuacyjno-wysokościowe
 • pomiary inwentaryzacyjne (powykonawcze)
 • pomiary objętości mas (np. ziemnych)
 • kalibrację i wektoryzację rastrów
 • sporządzanie map do celów projektowych w formie analogowej i cyfrowej
 • wytyczanie obiektów w terenie
 • pomiar powierzchni zasiewów
 • podział nieruchomości
 • ustalenie, wznowienie granic
 • pomiar pionowości i odkształceń obiektów wysmukłych (maszty, wieże itp.)
 • geodezyjną obsługę inwestycji
 • i inne prace geodezyjne